Obejmuje wszystkie aspekty opieki zdrowotnej nad zwierzętami

Veterinary Source zapewnia dostęp do badań nad zapobieganiem, kontrolą, diagnozowaniem i leczeniem chorób i urazów u zwierząt. Obejmuje tematy związane z każdym aspektem opieki zdrowotnej nad zwierzętami, w tym:

  • Patologia i parazytologia zwierząt
  • Weterynaryjna opieka medyczna i praktyki medyczne
  • Anatomia i fizjologia
  • Opieka nad małymi i dużymi zwierzętami
  • Odżywianie
  • Diagnostyka
  • Rozmnażanie i hodowla zwierząt

Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access w Veterinary Source wynosi 46 764,18 USD.

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Ameryki
Europa Środkowa i Wschodnia
Daleki Wschód
Bliski Wschód i Afryka Północna
Afryka Subsaharyjska
Europa Zachodnia
Ameryki: 58
Europa Środkowa i Wschodnia: 54
Daleki Wschód: 48
Bliski Wschód i Afryka Północna: 51
Afryka Subsaharyjska: 12
Europa Zachodnia: 81

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Veterinary Source zawiera 256 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.