Zoological Record

Web of Science Group tarafından üretilen Zoological Record, hayvan biyolojisi alanında süregelen dünyadaki en eski veri tabanıdır. Dünyanın önde gelen taksonomik referansı olarak kabul edilir ve 1864'e kadar uzanan kapsamı ile uzun zamandır dünyanın resmi olmayan hayvan isimleri kaydını temsil etmektedir. Geniş kapsama alanı, biyolojik çeşitlilik ve çevreden taksonomi ve veterinerlik bilimlerine kadar uzanmaktadır.

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Konu Alanı: Biyoloji ve Yaşam Bilimleri
Uygun olduğu kurumlar: Akademik Kütüphaneler

Araştırmacılara Sunduğu Temel Faydalar

  • Yayınlanmış literatürdeki bir hayvanın keşfini ve ilk açıklamasını belirleyin
  • Biyoçeşitlilik, ekoloji, koruma ve vahşi yaşamın korunması gibi önemli alanlardaki araştırmaları takip edin
  • Organizmaların sınıflandırılması ve ilişkilerindeki değişiklikleri izleyin
  • Yeni tür açıklamalarını kontrol edin
  • İş birliği yapmak üzere önemli atıf kayıtları olan potansiyel kişileri belirleyin
  • Arama, yazma ve bibliyografya oluşturma işlemlerini tek bir kolaylaştırılmış sürece entegre edin

Eksiksiz disiplin yelpazesi 

Hayvanların doğal biyolojisine (fosil, yeni, bütün hayvan, davranışsal, çevresel ve hücresel çalışmalar) odaklanarak, hayvan biyolojisi, paleobiyoloji ve zoolojinin tüm yönleriyle ilgili bilgileri bulun.

1864'e Uzanan Arşiv Verileri

150 yılı aşkın süreci kapsayan kritik verileri takip edin ve ihtiyacınız olan destekleyici veya karşıt verileri bulun. Aramanızı daha da kolaylaştırmak için eski arşiv dosyalarına modern indeksleme terimleri ve arama işlevleri eklenmiştir. Daha fazla arşiv dokümanı size daha derin, daha kapsamlı aramalar yapma ve zaman içindeki eğilimleri izleme gücü verir.

Geniş Kapsam 

4.500'den fazla süreli yayının yanı sıra kitaplar, raporlar ve toplantılar dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarını kapsar. Zoological Record'da yer alan her öge, fazlalığı ortadan kaldıran ve doğru, anlamlı ve zamanında veriler sağlayan objektif bir değerlendirme sürecinin yüksek standartlarını karşılamaktadır.

Geçmiş verileri modern bir biçime dönüştürmek 

1864 yılında Zoological Society of London ve British Museum'a bağlı bir grup bilim insanı kendi aralarında iletişim kurmanın bir yolu olarak Zoological Record'u kurdu. Bilimsel topluluktaki diğer kişiler bu kaynağı kullanmaya başladıkça içerik genişletildi ve 1886 itibariyle Zoological Society of London, kaynağın tüm yayın sorumluluğu üstlendi.

1980 yılında, Zoological Society ve BioSciences Information Service of Biological Abstracts (BIOSIS), Zoological Record'u üretmek ve yayınlamak için güçlerini birleştirdi ve bugün BIOSIS (Web of Science Group'un bir parçası) tek yayıncı konumundadır.

Yıllar geçtikçe, Zoological Record içeriği genişledi ve kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre uyarlandı ve bugün biyoçeşitlilik, sistematik ve zoolojik bilgiler için önde gelen ve en kapsamlı kaynak olarak kabul edilmektedir.

Yaşam bilimlerinde süregelen en eski bibliyografik veri tabanı olan Zoological Record, eşsiz bir değer sunar: 150 yıldan fazla süreyi kapsayan yeni hayvan türlerinin orijinal tanımlarına ve sonraki tüm isimlendirme değişikliklerine erişim. Zoological Record yaşayan ve fosil türler de dahil olmak üzere tüm hayvanlar alemini kapsar ve bu da onu birincil hayvan isimleri havuzu haline getirmektedir. Hem arşivlenmiş hem de güncel olan Zoological Record koleksiyonunun tamamı, tüm bu değerli bilgileri modern terimlerle dijitalleştirilmiş ve yeniden indekslenmiş ve baştan sona aranabilir ve bağlantı verilebilir şekilde tek bir yerde sunar.