Komplexní pokrytí

Zoological Record zahrnuje tisíce sérií a mnoho dalších zdrojů informací včetně knih, zpráv a setkání. Každá položka zařazená do Zoological Record splňuje vysoké standardy objektivního procesu hodnocení, který eliminuje nadbytečné a poskytuje přesné, smysluplné a včasné údaje.

Klíčové výhody pro výzkumníky a studenty

  • Získejte informace o objevech nových druhů zvířat v literatuře
  • Sledujte výzkum v klíčových oblastech, jako jsou biodiverzita, ekologie, ochrana přírody a divoké zvěře
  • Sledujte změny v klasifikaci a vztazích organismů
  • Získejte nové popisy druhů
  • Identifikujte potenciální spolupracovníky s významnými citačními záznamy
  • Integrujte vyhledávání, psaní a tvorbu bibliografie do jednoho celku

Celá řada oborů

Součástí jsou informace z různých oblastí biologie, paleobiologie a zoologie.

Údaje sahají až do roku 1864

Více než 150 let výsledků výzkumu. Do starších záznamů byly přidány moderní indexovací termíny a vyhledávací funkce. Výzkumníci tak mají k dispozici nástroj k hloubkovému výzkumu v průběhu let.

Převedení historických dat do moderního formátu

V roce 1864 založila skupina vědců sdružených v Zoological Socitety of London a Biritish Museum časopis Zoological Record, který sloužil k vzájemné komunikaci. Zdroj začali používat i ostatní členové vědecké komunity, a tak se obsah postupně rozšířil. V roce 1886 převzala za publikaci plnou odpovědnosti Zoological Society of London

V roce 1980 spojily své síly Zoological Society a BioSciences Information Service of Biological Abstracts (BIOSIS), aby společně vydávaly Zoological Record, a dnes je BIOSIS (součást Web of Science Group) jediným vydavatelem.

V průběhu let se Zoological Record rozšiřoval a přizpůsoboval potřebám svých uživatelů a dnes je uznáván jako přední a nejkomplexnější zdroj informací o biodiverzitě, systematice a zoologii.

Jako nejstarší pokračující bibliografická databáze v oblasti věd o živé přírodě nabízí Zoological Record jedinečnou hodnotu: přístup k více než 150 letům původních popisů nových živočišných druhů, jakož i ke všem následným změnám v zázvosloví. Zoological Record zahrnují celou živočišnou říši, včetně žijících a fosilních druhů, a jsou tak hlavním zdrojem názvů zvířat. Kompletní sbírka Zoological Record, archivní i současná, poskytuje všechny tyto cenné informace na jednom místě, digitalizované a přeindexované s moderními termíny a s možností důkladného vyhledávání a propojení.