Din, bu dönemde yaşamın sosyal, politik ve ekonomik dokusunun ayrılmaz bir parçası olduğu için, sadece din değil, çok çeşitli alanları araştıran tarihçiler, çalışmaları ile ilgili çok değerli materyaller bulacaklardır.

Bu koleksiyon felsefe, evrim tartışması, Reform hareketi, maneviyat, ibadet, eski dilbilim, arkeoloji, adanmışlık, etik ve daha fazla konuyu çeşitli dillerde sunar.

Atla Historical Monographs Collection, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dahil olmak üzere 29.000'den fazla başlık ve 50'den fazla dil içerir. Ele alınan konular arasında kilise hayatı, demografik bilgiler, doktriner uyuşmazlıklar, eleştiriler, Yahudi-Hıristiyan dinleri, Batı dışı dinler ve sosyal hareketler bulunmaktadır.