Atla Historical Monographs Collection (11 Series)

Atla Historical Monographs Collection (11 Series) นำเสนอนักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ และการศึกษาทางศาสนา ด้วยเอกสารมากกว่า 10 ล้านหน้า และกว่า 29,000 ฉบับ โดยมุ่งเน้นไปที่ความคิด และการปฏิบัติทางศาสนา ซีรีส์เฉพาะเรื่อง 11 เรื่องนี้ ช่วยให้นักวิจัยได้รับเนื้อหาเฉพาะจากศตวรรษที่ 13th จนถึงปี 1922 นักวิจัยสามารถดูอักษร กราฟิก และ ภาพวาด ทั้งหมดที่นำเสนอบริบท และมุมมองต่อศาสนาในประวัติศาสตร์อเมริกา และประวัติศาสตร์โลก

มีให้เลือกรูปแบบสองซีรี่ส์ที่ใหญ่กว่า:

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, ท้ายศตวรรษที่ 13th-1893 ประกอบไปด้วยชื่อเรื่องตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 13th จนถึงปี 1893 World Parliament of Religions, โดยมีชื่อเรื่องส่วนใหญ่มาจากศตวรรษที่ 19th  

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894 - 1922 ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในศาสนาของชาวอเมริกัน และครอบคลุมการเคลื่อนไหวของผู้เผยแพร่ศาสนาตลอดจน การถกเถียงระหว่างวิทยาศาสตร์ และศาสนา  

พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชันภาพประวัติศาสตร์ Atla หรือยัง?