Vzhledem k tomu, že náboženství bylo v té době nedílnou součástí společenského, politického a ekonomického dění, najdou zde historici věnující se nejen náboženství cenný zdroj informací.

Tato sbírka zahrnuje různá témata jako je filozofie, evoluční debata, reformace, spiritualismus, modlitba, starověká lingvistika, archeologie, zbožnost, etika a další, a to v různých jazycích.

Celá sbírka historických monografií Atla obsahuje více než 29 000 titulů ve více než 50 jazycích včetně němčiny, italštiny a španělštiny. Věnuje se tématům jako jsou život v církvi, judaismus, křesťanství, nezápadní náboženství a různá společenská hnutí.