GOBI nabízí na jednom místě širokou škálu modelů pro akvizici e-knih, s volbou možností přístupu, vydavatelů a agregátorů. Akviziční modely založené na statistkách využití (Evidence-Based Acquisition - EBA) jsou jen jedním ze způsobů, jak GOBI podporuje akvizici e-knih pro knihovníky, kteří potřebují dodržovat rozpočet a chtějí získávat kvalitní obsah na základě dat o skutečném využití e-knih na platformách vydavatelů. 

Modely Evidence-Based Acquisition nabízejí knihovníkům flexibilitu při volbě širokého nebo specializovaného přístupu k obsahu od konkrétního vydavatele, zapojují uživatele do procesu výběru obsahu a udržují kontrolu nad přijímáním konečných a informovaných rozhodnutí. GOBI má za partnery IGI Global, Taylor & Francis a Wiley. Ti nabízejí své akviziční programy založené na využití a zároveň poskytují služby podporující knihovny v průběhu celého programu. Tím pomáhají knihovníkům činit ta nejlepší akviziční rozhodnutí.  

Pět způsobů, jak GOBI podporuje evidence-based akvizice: 

1. Vysoká kvalita obsahu
Programy EBA umožňují knihovnám poskytovat kvalitní e-knihy bez DRM (starší i novější vydání), bez omezení počtu uživatelů, přístupné na platformě vydavatele.

2. Správa rozpočtu
Knihovny si mohou na začátku programu stanovit výši nákladů a zavázat se tak pouze k výdajům, které odpovídají jejich rozpočtu.

3. Podpora akvizice
Na konci programu knihovny vybírají a získávají do trvalého vlastnictví tituly na základě skutečného využití a dalších podkladů uvedených v rozšířené zprávě o využití, která obsahuje naše vlastní metadata dostupná pouze prostřednictvím GOBI.

4. Kontrola duplicit
Díky snadné identifikaci vlastněných nebo aktivních titulů v GOBI si knihovny mohou být jisté, že akvizicí získávají pouze ty e-knihy, které potřebují.  

5. Přizpůsobené katalogizační záznamy
Získejte přizpůsobené vyhledávací záznamy MARC pro všechny aktivní tituly v programu, abyste podpořili maximální vyhledatelnost a průběžnou správu titulů EBA.  

Rádi byste se dozvěděli více o e-knihách na platformě GOBI?