Správa digitálních práv (Digital Rights Management - DRM) je technologie používaná ke kontrole užívání digitálního obsahu v zařízeních po nákupu. Záměrem je zabránit neoprávněnému šíření. Tato technologie vytváří určitá omezení, které mohou ovlivnit uživatelskou použitelnost.

Dnešní výzkumní pracovníci jsou připojeni k více než jedné platformě na mobilu. Potřebují flexibilní a perspektivní řešení pro zlepšení přístupu k e-knihám. Pomocí digitálních e-knih bez DRM mohou uživatelé stahovat soubory a přenášet je mezi zařízeními a operačními systémy, což napomáhá ničím nerušenému výzkumu.

Hovořili jsme s ředitelkou product managementu Emmou Waecker, která nám vysvětlila výhody, které e-knihy bez DRM poskytují knihovníkům a výzkumným pracovníkům.

Proč je obsah bez DRM pro knihovny a koncové uživatele tak důležitý?

Zabezpečení DRM omezuje počet stránek, které lze z e-knihy uložit, a vyžaduje také speciální software, aby bylo možné zajistit ochranu při stahování celé e-knihy. Tato omezení vytvářejí překážky pro efektivní výzkum. Například pokud je kapitola delší než povolený počet stran, uživatel ji nemůže rychle uložit. Pokud e-knihy představují překážky pro výzkum, uživatelé to většinou vzdají a přejdou k jiným zdrojům. S e-knihami bez DRM mohou knihovny tyto překážky minimalizovat, takže uživatelé budou odcházet s pozitivní (a efektivní) zkušeností.

Jakou zpětnou vazbu získává EBSCO o elektronických knihách bez DRM?

Náš tým pro vývoj produktů, složený z mnoha knihovníků, si velmi zakládá na komunikaci s knihovníky a koncovými uživateli. Při vytváření nových a průběžných iniciativ, které vedou ke zlepšování systému, kombinujeme několik výzkumných metod. Konkrétně u knih bez DRM zjišťujeme, jak uživatelé postupují, když se setkají s limity DRM, jak na tyto limity reagují a jak se obecně staví k elektronickým knihám. Víme, že e-knihy jsou pro výzkum upřednostňovány před tištěnými kvůli pohodlí, proto když zavedeme omezení a nutíme tím uživatele k oklikám, aby se dostali k potřebnému obsahu e-knihy, toto pohodlí narušujeme. Chápeme také, že je důležité, aby uživatelé měli autonomii a flexibilitu v tom, jakým způsobem konzumují obsah pro výzkum - někdy chtějí kapitolu, jindy celou knihu, vždy však chtějí tento obsah získat rychle, bez opakovaného přihlašování a dalšího softwaru.

Pokud je model elektronických knih pro knihovny a/nebo vydavatele neudržitelný, dochází k nestabilitě cen a vydavatelé snižují svou participaci. Proto nabízíme neomezené uživatelské podmínky pro elektronické knihy EBSCO bez DRM a zároveň nabízíme možnost jednotného přístupu pro knihovny, které nepotřebují rozšířená oprávnění.

Knihovny mají v současné době k dispozici tituly bez DRM z jiných zdrojů. V čem je volba EBSCO eBooks DRM-free jiná a pro knihovny atraktivní?

Obsah bez DRM na jiných platformách může být omezený. Obsah je buď omezen pouze na jediného vydavatele, nebo je omezen na konkrétní vědecké tituly anebo tituly ze starých fondů, které jsou vydavatelé ochotni poskytovat určitým platformám. To znamená, že knihovny mohou být nuceny obrátit se na více míst, aby získaly elektronické knihy bez DRM a s DRM, a to i od stejného vydavatele. Vzhledem k tomu, že EBSCO může nabízet jak obsah chráněný DRM, tak obsah bez DRM, mohou si vydavatelé vybrat, který obsah je vhodný pro jednotlivé modely. EBSCO je pak schopno načíst 100 % vědeckých knih, které vydavatelé zpřístupní ve formátu e-knihy na naši platformu. Tato možnost volby také znamená, že mnoho našich titulů bez DRM je na předních místech seznamu. Prostřednictvím EBSCO eBooks mají knihovny možnost pohodlně nakupovat a spravovat tituly bez DRM i s DRM prostřednictvím jednoho agregátoru.

Jaké jsou výhody pracovních postupů, které e-knihy bez DRM poskytují výzkumným pracovníkům?

Hlavní výhodou e-knih bez DRM je, že uživatelům poskytuje plnou autonomii. Pokud potřebují kapitolu, mohou si ji stáhnout celou, bez ohledu na to, jak je dlouhá. Pokud si chtějí přečíst celou knihu nebo více kapitol, mohou si knihu stáhnout celou na dvě kliknutí. Stažené elektronické knihy bez DRM nikdy neexpirují, takže uživatel k nim má přístup tak dlouho, jak potřebuje. Pokud chtějí formát EPUB, protože knihu čtou na čtecím zařízení, mohou si vybrat verzi EPUB. A to vše mohou provádět pomocí softwaru a aplikací vlastních pro zařízení, které používají.

Jak e-knihy bez DRM podporují přístupnost v celém uživatelském prostředí?

Absence technických omezení u obsahu bez DRM přináší výhody všem uživatelům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zdravotně postižení. Jednou z největších výhod elektronických knih bez DRM je však to, že splňují širokou škálu požadavků na přístupnost, protože obsah lze používat s jakýmkoli softwarem, včetně asistenčních technologií, jako jsou nástroje pro převod textu na řeč a čtečky. Mezi další výhody e-knih bez DRM stažených ve formátu EPUB patří možnost zvětšování textu, změna barev pozadí a písma, úprava řádkování a mezer mezi slovy a další funkce poskytované asistenčními technologiemi.

Nabízí EBSCO výběrové kolekce elektronických knih bez DRM?

V současné době (srpen 2023) nabízíme prostřednictvím EBSCO eBooks více než 435 000 titulů bez DRM. Abychom knihovníkům pomohli zefektivnit jejich úsilí při vytváření sbírek, máme desítky vybraných kolekcí elektronických knih bez DRM. Zde je seznam některých oblíbených kolekcí bez DRM:

Knihovny si je mohou zakoupit jako kompletní kolekce nebo si mohou zakoupit jednotlivé e-knihy v rámci kolekcí pomocí nástroje EBSCOhost Collection Manager (ECM). ECM je nejrychlejší a nejjednodušší způsob správy digitálních sbírek knihovny. Některé kolekce jsou také k dispozici jako Spotlight Lists v GOBI.

Další informace o EBSCO eBooks kolekcích najdete v našem manuálu.