Je tu podzim a vy víte, co to znamená – studenti se vrací do škol, vrhají se do knih a hledají v knihovně nástroje pro výzkum. Hledání spolehlivých a důvěryhodných zdrojů může být pro studenty obtížným úkolem a rozlišování mezi fakty a fikcí nikdy nebylo tak náročné.

Zavádění dezinformacemi

Dezinformace jsou bohužel všudypřítomné. Naštěstí máme strategie, jak je rozpoznat. Zde je šest kroků, kterými se studenti mohou řídit, aby se stali odborníky na rozlišování dezinformací a důvěryhodného obsahu:

  1. Vezměte v úvahu zdroj. S větší pravděpodobností renomované zdroje poskytují spolehlivé informace. V adresách webových stránek byste měli hledat domény .edu nebo .gov.
  2. Křížová kontrola. Pro ověření informací je nezbytné použít více zdrojů. Musíte být obezřetní, pokud k určité informaci najdete pouze jeden zdroj nebo pokud je tato informace v rozporu s jinými zdroji, kterým důvěřujete.
  3. Posuzujte pověření autora. Měli byste prozkoumat autora a ověřit, zda je jeho kvalifikace oprávněná.
  4. Ověřte si odkazy a citace. Musíte zkontrolovat odkazy a citace, abyste se ujistili, že jsou informace podložené.
  5. Ověřte si fakta. Můžete použít nástroje, jako jsou Snopes a FactCheck.org, abyste si ověřili fakta a identifikovali dezinformace.
  6. Kriticky analyzujte. Měli byste zkontrolovat, zda obsah nevyvolává emoce nebo strach.

Hledání důvěryhodného obsahu

Ačkoli je provádění výzkumu pro studenty náročné a vyžaduje mnoho času, je to součást dovedností, které si musí osvojit. Jakmile pochopí nástrahy snadného přístupu k dezinformacím, mohou se pak cítit jistější v hodnocení ověřených informací. Spolehlivé databáze pomáhají tím, že studentům poskytují přístup k renomovaným zdrojům a informacím, které jsou řízeny a recenzovány odborníky.

Zvažte možnost připomenout studentům hodnotu spolehlivých databází a všeho, co nabízejí:

  • Nejlépe hodnocené časopisy podle oborů - posouzeno uznávanými odborníky v oboru
  • Kvalitní časopisy s otevřeným přístupem a odborným indexováním, které urychluje a usnadňuje vyhledávání v celém výzkumu
  • Globální perspektivy s obsahem ze všech oblastí světa
  • Časopisy s vysokou mírou využití z renomovaných oborových indexů včetně SCOPUS a Web of Science

Plnotextové databáze EBSCO, jako je Academic Search Ultimate, odrážejí důvěryhodný obsah ověřený odborníky na danou problematiku. Vyžádejte si informace o plnotextové databázi níže.