Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Academic Search Ultimate: $3,592,378.24
Academic Search Complete: $3,030,667.92
Academic Search Premier: $2,591,027.78
Academic Search Elite: $999,243.69

Academic Search Ultimate, stěžejní databáze řady Academic Search, se může pyšnit rozsáhlou kolekcí 9 982 aktivních plnotextových časopisů, z nichž značná část prochází recenzním řízením a je zařazena do významných citačních indexů. Pokrývá širokou škálu oborů a nabízí tisíce mezinárodních časopisů, které poskytují globální kontext výzkumu, a také videa, která podporují a rozšiřují zkušenosti s výzkumem. S celkovou maloobchodní hodnotou časopisů 3 592 378,24 USD představuje největší databázi v řadě Academic Search.

Rozšíření dostupnosti open access časopisů

Academic Search Ultimate zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 6 773 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují pro DOAJ mnohem více doporučení než jakákoli jiná online platforma.

Nejlepší multidisciplinární plnotextová databáze časopisů na světě - s mezinárodním obsahem, který stále roste

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Řecko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Portugalsko
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 184
Kanada: 185
Střední a východní Evropa: 939
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 211
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 108
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 848
Řecko: 29
Itálie a italské Švýcarsko: 341
Japonsko: 123
Korea: 81
Latinská Amerika a Karibik: 867
Blízký východ a severní Afrika: 849
Nizozemsko a Flandry: 247
Severské země: 93
Portugalsko: 50
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 661
Španělsko: 199
Subsaharská Afrika: 149
Spojené království a Irsko: 2,160
USA: 1,605
Austrálie a Nový Zéland: 85
Kanada: 108
Střední a východní Evropa: 467
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 41
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 22
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 445
Řecko: 11
Itálie a italské Švýcarsko: 92
Japonsko: 20
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 438
Blízký východ a severní Afrika: 390
Nizozemsko a Flandry: 152
Severské země: 37
Portugalsko: 20
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 322
Španělsko: 74
Subsaharská Afrika: 66
Spojené království a Irsko: 1,737
USA: 1,245
Austrálie a Nový Zéland: 39
Kanada: 71
Střední a východní Evropa: 163
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 15
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 9
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 294
Řecko: 2
Itálie a italské Švýcarsko: 21
Japonsko: 2
Korea: 4
Latinská Amerika a Karibik: 85
Blízký východ a severní Afrika: 87
Nizozemsko a Flandry: 106
Severské země: 21
Portugalsko: 6
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 126
Španělsko: 10
Subsaharská Afrika: 23
Spojené království a Irsko: 1,165
USA: 715
Austrálie a Nový Zéland: 19
Kanada: 39
Střední a východní Evropa: 38
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 7
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 5
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 102
Řecko: 0
Itálie a italské Švýcarsko: 9
Japonsko: 1
Korea: 0
Latinská Amerika a Karibik: 31
Blízký východ a severní Afrika: 13
Nizozemsko a Flandry: 37
Severské země: 3
Portugalsko: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 68
Španělsko: 8
Subsaharská Afrika: 14
Spojené království a Irsko: 531
USA: 428

Pokrývá téměř všechny disciplíny

Academic Search Ultimate pokrývá téměř všechny akademické obory.

Ahead of Print

Academic Search Ultimate obsahuje vybrané tituly klíčových vydavatelů, které jsou k dispozici dříve než v tištěném vydání.  

Aktivní odkazy citačních referencí

Academic Search Ultimate zahrnuje 1 394 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Videozáznamy jsou důležitou součástí obsahu

Academic Search Ultimate zahrnuje více než 75 000 videí od Associated Press. Tato měsíčně aktualizovaná sbírka videí přední světové zpravodajské agentury obsahuje záběry od roku 1930 až po současnost a pomáhá doplnit studentský výzkum.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.