EBSCO SmartLinks+ dosáhl historicky nejvyššího počtu odkazů na zákazníka (zaznamenáno zvýšení o 15 %), což znamená, že zákazníci mají nyní snadnější přístup k plným textům. SmartLinks+ je jedinečný systém pro správu práv a identit, který zjišťuje dostupnost, vlastnictví a lokaci plných textů. Poskytuje předem ověřené odkazy jedním kliknutím, které se objevují u článků v e-balíčcích a e-časopisech, které knihovna odebírá prostřednictvím EBSCO. Díky tomuto rozsáhlému množství průběžně aktualizovaných metadat na úrovni článků zajišťuje uživatelům bezproblémový přístup k online předplatnému jejich knihovny bez nutnosti použití link resolveru. SmartLinks+ využívá znalostní databázi s více než 56 miliony odkazů na články z více než 25 000 časopisů a dynamicky vkládá příslušné odkazy na plné texty přímo do výsledků vyhledávání v EBSCOhost®.

Čím častěji musí uživatel klikat, tím větší je pravděpodobnost, že bude jeho zkušenost se stránkami frustrující, a tím větší je šance, že to vzdá dříve, než se dostane k potřebným informacím."

Výdaje na periodika tvoří velkou část rozpočtu knihovny, zároveň knihovna vynakládá mnoho času na poskytování informací, které uživatelé potřebují. Čím více musí uživatel klikat, tím je pravděpodobnější, že jeho zkušenost bude frustrující, a tím větší je šance, že to vzdá dříve, než se dostane k informacím, které potřebuje. Pokud mají uživatelé před sebou dva odkazy (jeden, který zaručuje plný text, a druhý, který je neznámý), zvolí si odkaz s plným textem.

Pokud si knihovna předplatí elektronické časopisy a elektronické balíčky prostřednictvím EBSCO nebo má alespoň jednu databázi na platformě EBSCOhost nebo EBSCO Discovery Service, může být funkce SmartLinks+ automaticky aktivována. Tato výhoda usnadňuje práci knihovníkům a zajišťuje uživatelům přístup k veškerému plnotextovému obsahu knihovny. Jakmile je aktivováno předplatné časopisů, jsou v databázích EBSCO Discovery Service (EDS) a EBSCOhost automaticky povoleny odkazy SmartLinks+ na předplacený obsah. Ze strany knihovny to nevyžaduje žádnou práci, a když uživatelé budou moci snadno najít plné texty v rámci e-balíčků a e-časopisů knihovny, je pravděpodobnější, že se zdroje knihovny stanou jejich první volbou pro výzkum.