Zástupci EBSCO eBooks a GOBI Library Solutions se zúčastnili setkání uživatelů, nejen aby představili nové služby, které pomáhají zefektivnit akvizici a správu elektronických knih, ale také aby si vyslechli názory našich zákazníků. Tato zpětná vazba a podněty od našich zákazníků jsou klíčové pro zajištění toho, abychom i nadále vytvářeli služby, které knihovny potřebují. Přinášíme vám hlavní body, které jsme si vyslechli na letošním setkání uživatelů.

Vylepšení eBook Manageru

Knihovny potřebují větší kontrolu nad svými sbírkami elektronických knih, aby je uživatelům mohly maximálně zprostředkovat. Nový eBook Manager poskytl knihovnám mnoho nových způsobů, jak zobrazit a spravovat elektronické knihy EBSCO ve své sbírce. Knihovníci pozitivně reagovali na přidání nových prvků do e-mailů s upozorněním na vrácení a na podrobnější nastavení upozornění na vracení v rámci aplikace eBook Manager. Tyto změny byly zavedeny v červenci 2023. Knihovny uvedly, že tyto možnosti jim a jejich zaměstnancům šetří značný čas strávený vyhledáváním při rozhodování o aktualizaci elektronických knih v jejich sbírce. Dozvěděli jsme se o dalších prvcích, které by knihovny rády viděly v aplikaci eBook Manager. Je to například označení elektronických knih, které budou vyřazeny z předplatného a nebo poskytnutí okamžitého přístupu URL adres po provedené objednávce. Tuto zpětnou vazbu zapracujeme do našeho plánu.

"Vydání eBook Manager poskytlo knihovnám mnoho nových způsobů, jak zobrazit a spravovat EBSCO eBooks ve své sbírce."

EBSCO eBooks v novém uživatelském rozhraní

Nové uživatelské rozhraní přináší dvě hlavní výhody pro EBSCO eBooks. Zaprvé, v novém uživatelském rozhraní vidíme elegantnější zpracování nastavení specifického přímo pro knihovnu v eBook Manageru, než jak tomu bylo v klasickém rozhraní. Zadruhé, chystaný vylepšený pracovní postup stahování pro EBSCO eBooks v novém uživatelském rozhraní umožňuje stahování kapitol místo stahování celých knih. Přechod na nové uživatelské rozhraní je pro mnoho knihoven budoucností, proto jsme knihovníky vyzvali, aby si nové uživatelské rozhraní začali prohlížet, pokud tak ještě neučinili, a informovali se o časovém plánu přechodu. To knihovnám umožní vyzkoušet si aktualizované uživatelské prostředí, seznámit se s mnoha jeho výhodami. Rovněž budou moci uživatelé poskytnout zpětnou vazbu, která se bude týkat toho, co knihovna pro úspěšnou migraci bude potřebovat.

"Přechod na nové uživatelské rozhraní je pro mnoho knihoven budoucností, proto jsme knihovníkům doporučili, aby si nové uživatelské rozhraní začali postupně prohlížet, pokud tak ještě neučinili, a informovali se o časovém plánu přechodu."

Kolekce elektronických knih: Efektivita obsahu a pracovních postupů

Žádné dvě knihovny nemají stejné sbírky a rovněž jejich potřeby v oblasti rozvoje sbírek se liší v závislosti na jejich jedinečných cílech a zdrojích. V sekci věnované elektronickým knihám jsme si prohlédli rozmanitost nabízených kolekcí elektronických knih od EBSCO, které uspokojí rozpočet a požadavky každé knihovny. Prozkoumali jsme trvale zakoupené doporučené kolekce pokrývající témata jako Diverse Perspectives in Literary Criticism, Neurodiversity Awareness a Sustainability. Tyto tematické sady vycházejí dvakrát ročně a nikdy se nepřekrývají s tematickými sadami z předchozích let. Dále jsme nahlédli na předplatné různých velikostí, které poskytují neomezený přístup uživatelům, ačkoliv nabízí nízké náklady na jeden titul. A pokud žádná z těchto možností neposkytuje to, co knihovna potřebuje, náš tým knihovníků pro tvorbu kolekcí je vždy k dispozici k vytvoření kolekce na míru na základě jedinečných parametrů knihovny, což poskytuje flexibilitu rozpočtu a šetří čas zaměstnanců při vyhledávání a získávání vysoce kvalitních elektronických knih v konkrétních potřebných oblastech.

"Pokud žádná z těchto kolekcí neposkytuje to, co knihovna potřebuje, náš tým knihovníků pro tvorbu kolekcí je vždy připraven vytvořit kolekci na míru podle jedinečných parametrů knihovny."

Rozvoj kolekcí DEI zůstává prioritou

Knihovníci se stále potýkají s tím, jak shromažďovat knihy od různých autorů a knihy o různých autorech. Zvláště v dnešní době je pro knihovny i nadále nesmírně důležité, aby svým návštěvníkům předkládaly široké spektrum názorů. Knihovny se také musejí vypořádávat s analýzou toho, co již vlastní a kde mají ve svých sbírkách mezery. GOBI se i nadále snaží v těchto oblastech pomáhat tím, že nabízí mezioborové štítky na knihách, poskytuje analýzy sbírek s využitím těchto štítků. Pokračuje v rozšiřování našich služeb, ačkoliv stále naráží na některé stejné problémy, s nimiž se knihovny potýkají, jako je sebeidentifikace autorů a vyhledávání a akvizice knih z menších vydavatelství.

Jsme vděční, že jsme mohli vyslechnout názory nejrůznějších knihoven ohledně jejich pracovních postupů související s knihami. Získaná zpětná vazba je pro nás neocenitelná. Nemůžeme se dočkat, až se se všemi opět setkáme na setkání EBSCO skupiny uživatelů v příštím roce.