Společnost EBSCO Information Services otevírá přihlášky do programu EBSCO Solar 2023

Program rozdělí mezi knihovny na celém světě grant v celkové výši 300 000 amerických dolarů.

IPSWICH, Massachusetts - 23. ledna 2023 – Otevíráme možnost podávat přihlášky do grantového programu společnosti EBSCO Information Services (EBSCO) s názvem EBSCO Solar 2023. Jedná se o osmý ročník vypsání grantu, kterým lze financovat solární instalace v knihovnách po celém světě. V rámci iniciativy EBSCO Solar 2023 poskytne naše společnost granty v celkové výši 300 000 USD.

Získání grantu umožní knihovnám kompenzovat výdaje na provoz pomocí solární energie. Společnost EBSCO představila grantový program EBSCO Solar už v roce 2016 jako vyjádření svého dlouhodobého závazku k podpoře využívání solární energie. Od zahájení programu udělila společnost EBSCO knihovnám granty v celkové výši 1 850 000 USD. Udělením grantů v roce 2023 tato suma přesáhne 2 000 000 USD.

Granty v roce 2022 získaly například tyto knihovny: John D. MacArthur Campus Library (součást Florida Atlantic University na Floridě), Shirley M. Wright Memorial Library ve Wisconsinu, Lincoln Library ve Vermontu a Alan Batey Library and Learning Commons na Camosun College v Britské Kolumbii v Kanadě. 

Prezident společnosti EBSCO Information Services, Tim Collins říká, že společnost EBSCO využívá alternativní zdroje energie a chce pomoci knihovnám, aby se tímto krokem inspirovaly: "Solární energie je účinný způsob, jak poukázat na přínos zelených technologií. Knihovny bývají často středem dění ať už v kampusu nebo jako důležitá součást vzdělávací komunity. Zavedením solárních panelů mohou knihovny jak snížit náklady na energie, tak vzdělat studenty a návštěvníky o mnoha výhodách jejich využití."

Další informace o grantovém program EBSCO Solar včetně harmonogramu, kontaktního formuláře a často kladených otázek, naleznete na webu EBSCO Solar. Zájemcům z řad knihoven doporučujeme posílat případné dotazy nejpozději do 28. února. Termín odevzdání přihlášek je 21. dubna. 2023. Vyhlášení vítězů pak proběhne v červnu 2023. 

Do programu EBSCO Solar se mohou přihlásit všechny akademické, školní a veřejné knihovny, které jsou současnými zákazníky společnosti EBSCO.

Další informace o programu EBSCO Solar 2023 získáte zde:
Web: www.ebsco.com/solar 
Email: ebscosolar@ebsco.com

O společnosti EBSCO Information Services:
EBSCO Information Services (EBSCO) je předním poskytovatelem informačních zdrojů a vyhledávacích technologií pro akademické a veřejné knihovny, nemocnice, korporace a vládní instituce. EBSCO poskytuje institucím přístup k obsahu a zdrojům, které slouží informačním a pracovním potřebám uživatelů; od vyhledávání informací přes správu akvizic, předplatitelským službám až po podporu klinického rozhodování, vědy a výzkumu. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti EBSCO na adrese: www.ebsco.com.

Share this: