MathSciNet via EBSCOhost and EBSCO Discovery Service

Vydavatelem MathSciNet je Americká Matematická společnost. Tato elektronická publikace je k dispozici prostřednictvím EBSCOhost a EBSCO Discovery Service. Zajišťuje přístup k recenzím, abstraktům a bibliografickým záznamům odborné literatury z matematiky.