MathSciNet via EBSCOhost and EBSCO Discovery Service

https://www.ebsco.com/products/research-databases/mathscinet 

MathSciNet jest elektroniczną publikacją American Mathematical Society. Jest dostępna poprzez EBSCOhost i EBSCO Discovery Service i oferuje korzystanie z recenzji, streszczeń i informacji bibliograficznych dla literatury z zakresu nauk matematycznych.