EBSCO zásady otevřené spolupráce v zájmu technické interoperability a sdílení bibliografických záznamů

Aktualizováno v lednu 2020

S dalším rozvojem knihovních služeb nadále podporujeme knihovny v otázkách efektivního budování knihovního fondu a využívání moderních technologií, které knihovnám poskytují širší možnosti.

Společnost EBSCO zveřejnila původní zásady pro otevřené sdílení a spolupráci v dubnu 2014. Zahrnovaly možnost sdílení dat z více než 240 plnotextových databází. V nejnovějších zásadách jsme se posunuli od konkrétního seznamu databází k novému přístupu, který se původní představě vzdaluje. Chceme tak ujistit zákazníky, že jakýkoli plný text od EBSCO, ke kterému je knihovna přihlášena, je dohledatelný prostřednictvím vyhledávacích služeb partnerských společností, kteří stejně jako EBSCO ctí zásady otevřené spolupráce. Naším záměrem je podporovat výběr knihovny ve třech hlavních oblastech:

 1. Zajistit, aby discovery služba, kterou knihovna používá, měla bibliografické záznamy, které umožní prolinkování ke 100 % korespondujícího plného textu ve vybraných databázích
   
 2. Zajistit, aby integrovaný knihovní systém byl interoperabilní s discovery službou pro lepší výsledky vyhledávání
   
 3. Zajistit, aby nástroje pro objednávání a nákup knih, e-knih a časopisů dobře fungovaly s knihovním systémem a discovery službou a šetřily čas a objem práce knihovníků

Přestože každé partnerství je jiné, protože každá společnost v našem oboru má jiné zdroje, stále jsme přesvědčeni o tom, že nás spojuje:

 1. Možnost sdílení základních bibliografických záznamů (a příslušného plného textu pro vyhledávání), který koresponduje s plným obsahem každého poskytovatele. Pro knihovnu by to znamenalo, že 100 procent obsahu, který nakoupí od jednoho z poskytovatelů je dohledatelný a dostupný (prolinkovaný) prostřednictvím discovery služeb druhého poskytovatele. Kromě toho, společnost, která by záznamy obdržela, by měla možnost je sloučit a vylepšit dle vlastního uvážení.
   
 2. Možnost využitý otevřených technologiích pomocí API k integraci knihovního systému a dalšího technického vybavení s danou discovery službou.  To by znamenalo například, že zákazník, který si vybere knihovní systém/platformu od jednoho dodavatel se může rozhodnou použít discovery službu od druhého dodavatele a být si jistný, že zajistí úplnou dohledatelnost obsahu. Spolupracující dodavatelé by měli být ochotni tato propojení pro knihovnu zajistit, a to včetně podpory, která vychází z technické spolupráce poskytovatelů. Technické interoperability může fungovat hladce. Navíc spolupráce by zajistila, že knihovny nebudou nuceny nakupovat produkty a služby v balíčkách, které ve skutečnosti omezují knihovnám výběr.
   
 3. Lepší efektivita pracovních postupů. Za tímto účelem existuje celá řada možností včetně automatizace a technické interoperability, přes API rozhraní až po další výměnu dat a systémů. V zásadě jakékoli nástroje pro objednávání a správu obsahu, které knihovna používá k nákupu knih, e-knih a správě předplatného časopisů by měly být k dispozici prostřednictvím integrovaného knihovního systému/platformy a dohledatelné prostřednictvím příslušné discovery služby.

Jsme přesvědčeni, že projekty, které stojí na otevřených systémech a moderních postupech přispějí k dalšímu rozvoji knihoven. Jsme přesvědčeni o smysluplnosti otevřených systémů jako je FOLIO a těší nás, že můžeme moderní technologie v knihovnách společně podporovat.