นโยบายความร่วมมือแบบเปิดของ EBSCO สำหรับการทำงานร่วมกันทางเทคนิค และ การแบ่งปันบันทึกบรรณานุกรม

อัพเดตเมื่อมกราคม 2563

ในขณะทห้องสมุดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง EBSCO เอง ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเนื้อหาของห้องสมุด เปิดใช้งาน ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค พร้อมความยืดหยุ่น และ ทางเลือกให้แก่ห้องสมุด

นโยบายการแบ่งปัน และ การทำงานร่วมกันแบบเปิดดั้งเดิมของ EBSCO ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 และรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีความแบบเต็มกว่า 240 ฐาน และในนโยบายล่าสุด เราได้ปรับปรุงนอกเหนือจากรายการฐานข้อมูลที่เลือกไว้ และ กำหนดเป็นแนวทางใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่แนวคิดของการเลือกฐานข้อมูลเฉพาะ เพราะเราต้องการให้ลูกค้ามั่นใจว่า ฐานข้อมูลฉบับเต็มใดๆก็ตามจาก EBSCO ที่ห้องสมุดบอกรับจะสามารถสืบค้นได้ผ่านบริการการสืบค้นของเรา นับรวมถึงพันธมิตรที่แบ่งปันความต้องการกับ EBSCO เพื่อสนับสนุนลูกค้าผ่านการทำงานร่วมกันที่แท้จริง จุดประสงค์ของนโยบายแบบขยายของเรานี้คือเพื่อสนับสนุนตัวเลือกของห้องสมุดในสามประเด็นหลัก:

 1. เพื่อให้แน่ใจว่าการสืบค้นที่ห้องสมุดเลือกใช้มีบันทึกบรรณานุกรมที่สามารถใช้งานและปรับการเชื่อมโยงได้เต็ม 100% ของเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวข้องในขณะเลือกฐานข้อมูล
   
 2. เพื่อให้แน่ใจว่า ILS / LSP ที่ห้องสมุดเลือกเข้ากับได้ดีกับบริการการสืบค้นหาที่พวกเขาเลือกใช้ ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นที่สุด
   
 3. เพื่อให้แน่ใจว่าห้องสมุดมีตัวเลือกในการสั่งซื้อ (สำหรับหนังสือ ebooks & วารสาร) ที่เข้ากันได้ดีกับ ILS / LSP และ บริการสืบค้นหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงานของบรรณารักษ์

แม้ว่าแต่ละพันธมิตรจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะในด้านโยบาย หรือทรัพยากรซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับตัวเลขตามเป้าหมายข้างต้น อย่างไรก็ตามเราก็มีคาดหวังโดยพื้นฐานดังนี้:

 1. แลกเปลี่ยนบันทึกบรรณานุกรมพื้นฐาน (และการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มรูปแบบที่เกี่ยวข้อง) ที่ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาฉบับเต็มจากผู้ให้บริการแต่ละราย สิ่งนี้คือการรับประกันแก่ห้องสมุดว่าเนื้อหาที่พวกเขาซื้อจากผู้ให้บริการจะสามารถสืมค้นและเข้าถึง (เชื่อมโยง)ได้100% จากบริการารสืบค้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท ที่ได้รับบันทึกเหล่านี้ จะสามารถนำข้อมูลไปรวม และ ปรับปรุงบันทึกได้ตามที่เห็นสมควร
   
 2. เปิดใช้งานเทคโนโลยีแบบเปิดโดยใช้ API และวิธีการอื่นๆที่สามารถใช้เพื่อรวม ILS, LSP และ สภาพแวดล้อมทางเทคนิคอื่นๆ ที่เข้ากันได้กับบริการการสืบค้น  ตัวอย่างเช่นลูกค้าที่เลือกใช้ ILS หรือ LSP จากผให้บริการรายหนึ่ง สามารถใช้บริการการสืบค้นพบจากผู้ให้บริการรายอื่นได้ และ มั่นใจได้ว่าห้องสมุดของพวกเขาพร้อมใช้งาน และ แสดงรายการแบบเรียลไทม์ในประสบการณ์การสืบค้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบหนังสือได้ผ่านช่องทางการสืบค้น และ พันธมิตรผู้ให้บริการควรมีอิสระในการช่วยเหลือห้องสมุดสำหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ง่าย และ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือด้านเทคนิคระหว่างผู้ให้บริการ นอกจากนี้ขณะที่ทำงานร่วมกันทางเทคนิค การทำงานร่วมกันจะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าห้องสมุดจะไม่ถูกบังคับให้ซื้อสินค้า และ บริการจากการขายรวม ซึ่งนี้ช่วยขจัดการผูกขาดทางเลือกสำหรับห้องสมุด
   
 3. การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ดีขึ้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนตัวเลือกของห้องสมุด ด้วยวิธีการนี้ มีหลายจุดที่สามารถปรับปรุงได้ผ่านการทำงานอัตโนมัติ และ การทำงานร่วมกันด้านเทคนิคโดยใช้ API หรือ วิธีการอื่นที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ ระบบ โดยพื้นฐานแล้วเครื่องมือการสั่งซื้อ และ การจัดการเนื้อหาใดก็ตามที่ห้องสมุดใช้ในการสั่งซื้อหนังสือ ต่ออายุ และ จัดการการสมัครสมาชิกวารสาร ฯลฯ ควรสามารถใช้สื่อสารอย่างเหมาะสมใน ILS / LSP ที่เลือกได้

เรามั่นใจว่าแรงจูงใจ และ งานของโครงการเช่น FOLIO ทซึ่งเป็นระบบเปิด และ แนวปฏิบัติสมัยใหม่ ประกับกับความพยายามของผู้คนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ NISO กับการสืบค้น และ แลกเปลี่ยน จะทำให้วิสัยทัศน์โดยรวมไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้ความมือรอบด้านของบริการห้องสมุดเป็นผล EBSCO มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่เปิดกว้าง และ เป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของห้องสมุด