Diverzita, rovnost & inkluze

Zavázali jsme se k diverzitě, rovnosti a inkluzi jako k hlavním zásadám, které budují naše týmy, rozvíjí naše vedoucí pracovníky a posouvají naše podnikání vpřed. Tyto zásady se snažíme dodržovat a zlepšovat nejen v rámci naší organizace, ale i v obsahu, který poskytujeme, a v tom, jak podporujeme naše zákazníky.

Společně jsme EBSCO

Naši zaměstnanci pocházejí z různých prostředí s jedinečnými zkušenostmi a názory. Právě tyto rozdíly utvářejí to, kým jsme jako jednotlivci i jako společnost. Naše rozdíly nás posouvají vpřed, dělají z nás lepší jednotlivce a posilují nás jako organizaci. Nasloucháme si, snažíme se porozumět jeden druhému a usilujeme o skutečné spojení.

Naším cílem je neustále pracovat na tom, abychom se stali rozmanitějšími, spravedlivějšími a inkluzivnějšími, protože věříme, že společné hlasy a činy našich zaměstnanců podpoří lepší kulturu a budoucnost. A víme, že díky přilákání různých talentů a zajištění inkluzivní kultury na pracovišti budeme i nadále růst jako jednotlivci i jako firma.

Zjistěte více o naší kultuře, včetně našeho firemního přístupu a účasti v knihovnické komunitě.

Vytváření komunity - skupiny vedené zaměstnanci

Ve společnosti EBSCO existuje mnoho způsobů, jak se spojit s kolegy z týmu napříč celou organizací. Zde jsou některé ze skupin, které vytvářejí komunitu a podporují povědomí, respekt, pozitivitu a inkluzivní kulturu. Naše skupiny a programy vedené zaměstnanci jsou otevřené všem.Máte zájem se k nám připojit?Hledejte v nabídce Kariéra v EBSCO.

 • Pracovní skupina pro rozmanitost

  Zajištění rozmanitého, spravedlivého a inkluzivního pracovního prostředí pro všechny zaměstnance společnosti EBSCO. Snažíme se zlepšit nábor, udržení, každodenní zkušenosti a propagaci BIPOC (černochů, domorodců, barevných lidí), žen, LGBTQIA+, neurodiverzity a osob se zdravotním postižením.

 • EBSCO Pride

  Vytvoření prostoru pro LGBTQIA+ zaměstnance EBSCO, kde se mohou organizovat, navazovat kontakty a řešit vzájemné potřeby ve spolupráci s personálním oddělením a vedením EBSCO. EBSCO Pride poskytuje zdroje, školení a možnosti rozvoje pro zaměstnance LGBTQIA+ společnosti EBSCO a jejich spojence.

 • Skupina pracujících rodičů

  Propojení rodičů a pečovatelů v celé společnosti EBSCO s místem, kde mohou klást otázky, poskytovat rady a sdílet zdroje.

 • Wellbeing@EIS

  Poskytuje prostor pro sdílení informací, článků a tipů, které se týkají dobrých životních podmínek. Prostřednictvím této skupiny jsou také přístupné iniciativy vedené zaměstnanci, jako je meditace a strečink.

 • Ženy@EIS

  Poskytovat ženám ve společnosti EBSCO cenné příležitosti k navazování kontaktů, vzdělávání a mentoringu, které podporují a propagují kariérní postup, rozvoj vedoucích schopností a celkové strategie k dosažení úspěchu - jak uvnitř, tak vně naší společnosti.

 • Shalom EBSCO

  Slouží jako síť pro budování komunity, sdílení informací, hledání rad a poskytování poradenství větší společnosti v otázkách týkajících se Židů.  

 • Zelený tým

  Zaměření na snížení dopadu společnosti EBSCO na životní prostředí a zvýšení povědomí o ekologických iniciativách a postupech mezi zaměstnanci jako jednotlivci.

Image
diversity equity inclusion resources woman glasses laptop story image

Vytváření různorodého obsahu pro výzkum

Kromě podpory iniciativ DEI v rámci naší společnosti věříme, že v rámci našich produktů budeme podporovat a rozvíjet různorodý obsah.

Jako poskytovatel obsahu kontrolujeme, zda naše sbírky nejsou zaujaté, a vyvíjíme zdroje věnované historicky nedostatečně zastoupeným komunitám.

Pracujeme také na tom, abychom všem zákazníkům, od knihoven až po lékařské instituce, poskytli spravedlivější vyhledávání, které podporuje vyhledávání v přirozeném jazyce a mapuje předmětová hesla ve více než 200 jazycích a dialektech.

Image
diversity equity inclusion resources woman glasses laptop story image
Image
supporting diversity equity inclusion initiatives library community story image

Podpora iniciativ v rámci knihovnické komunity

Společnost EBSCO podporuje rozmanitost v knihovnické komunitě jako celku prostřednictvím sponzorských programů a stipendií. Patří mezi ně sponzorování programu Association of Research LibraryKaleidoscope Diversity Scholars a také programu Leadership Fellows, který integruje "principy a perspektivy rozmanitosti, rovnosti a inkluze do celého studijního programu"

Společnost EBSCO také podporuje jednotlivé knihovníky poskytováním stipendií na účast na konferencích, jako je výroční Library Association’s Annual Conference a The Joint Conference of Librarians of Color, kterou sponzoruje pět sdružení etnických knihovníků.

Image
evidence expertise story image

Vytváření pozitivních zážitků pro všechny

EBSCO investuje svůj čas a prostředky a zajišťuje rovný přístup k produktům pro všechny uživatele. Jsme v kontaktu s konzultanty, kteří pravidelně testují a kontrolují přístupnost našich produktů.

Mezi naše závazky v oblasti přístupnosti patří provádění studií použitelnosti se zrakově a tělesně postiženými uživateli a testování našich platforem pomocí systémů JAWS a NVDA.

Více o EBSCO a přístupnosti

Image
evidence expertise story image