Předmětové pokrytí:

 • Zemědělská ekonomika
 • Podniková ekonomika
 • Kapitálové trhy
 • Studie jednotlivých zemí
 • Ekonometrie
 • Ekonomické prognózy
 • Ekonomické systémy
 • Ekonomika životního prostředí
 • Finanční ekonomie
 • Obecná ekonomie
 • Státní předpisy
 • Historie ekonomického myšlení
 • Průmyslová struktura
 • Mezinárodní ekonomie
 • Ekonomika trhu práce a demografie
 • Právo a ekonomie
 • Makroekonomie
 • Mikroekonomie
 • Monetární teorie
 • Veřejné hospodářství
 • Ekonomika venkova
 • Ekonomie měst a obcí