Cenná plnotextová databáze ekonomických časopisů

EconLit with Full Text je plnotextový doplněk EconLitu, autoritativního indexu ekonomické literatury American Economic Association.

Kromě všech 1,9 milionu záznamů dostupných v EconLit poskytuje tato databáze plný text klíčových ekonomických časopisů.Celková hodnota aktivních, plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu je 266 785,63 USD.

Jedinečné časopisy v plném textu

EconLit with Full Text obsahuje 444 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

EconLit with Full Text obsahuje 332 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Předmětové pokrytí:

 • Zemědělská ekonomika
 • Podniková ekonomika
 • Kapitálové trhy
 • Studie jednotlivých zemí
 • Ekonometrie
 • Ekonomické prognózy
 • Ekonomické systémy
 • Ekonomika životního prostředí
 • Finanční ekonomie
 • Obecná ekonomie
 • Státní předpisy
 • Historie ekonomického myšlení
 • Průmyslová struktura
 • Mezinárodní ekonomie
 • Ekonomika trhu práce a demografie
 • Právo a ekonomie
 • Makroekonomie
 • Mikroekonomie
 • Monetární teorie
 • Veřejné hospodářství
 • Ekonomika venkova
 • Ekonomie měst a obcí