Cenná plnotextová databáze ekonomických časopisů

EconLit with Full Text je plnotextový doplněk EconLitu, autoritativního indexu ekonomické literatury American Economic Association.

Kromě 1,5 milionu záznamů EconLit obsahuje plné texty klíčových ekonomických časopisů.Celková hodnota aktivního, fulltextového časopisu bez otevřeného přístupu je 266 785,63 USD.

Jedinečné časopisy v plném textu

EconLit s plným textem zahrnuje 288 aktivních, plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Aktivní odkazy citačních referencí

EconLit with Full Text obsahuje 332 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Předmětové pokrytí:

 • Zemědělská ekonomika
 • Podniková ekonomika
 • Kapitálové trhy
 • Studie jednotlivých zemí
 • Ekonometrie
 • Ekonomické prognózy
 • Ekonomické systémy
 • Ekonomika životního prostředí
 • Finanční ekonomie
 • Obecná ekonomie
 • Státní předpisy
 • Historie ekonomického myšlení
 • Průmyslová struktura
 • Mezinárodní ekonomie
 • Ekonomika trhu práce a demografie
 • Právo a ekonomie
 • Makroekonomie
 • Mikroekonomie
 • Monetární teorie
 • Veřejné hospodářství
 • Ekonomika venkova
 • Ekonomie měst a obcí