Cenný zdroj informací pro asijská studia

Tato bibliografie je určena studentům a vědcům, kteří se zajímají o jakýkoli aspekt, obor nebo podoblast Asie. Díky svému rozsáhlému bibliografickému pokrytí je vynikajícím prostředkem k vyhledávání citací, plných textů článků, recenzí, sborníků a dalších zdrojů informací publikovaných v západních jazycích kdekoli na světě se zaměřením na východní, jihovýchodní a jižní Asii.

V BAS je indexováno několik stovek časopisů zaměřených na Asii. Ty nejdůležitější jsou často indexovány okamžitě, jak jsou k dispozici. Součástí obsahu jsou také články z časopisů, které se primárně nevěnují Asii. Například záznamy periodik zaměřených na jihovýchodní Asii, jejichž obsah se datuje až k roku 1779 rovněž rozšiřují BAS databázi.

Databáze obsahuje:

  • Snadné vyhledávání záznamů podle autora, názvu, roku vydání, místa vydání, jazyka vydání, názvu časopisu, země, předmětu, klíčového slova, ISSN a ISBN
  • Pokrytí řady důležitých časopisů i kapitol ve svazcích, včetně publikací z Asie, které nejsou jinde indexovány
  • Unikátní přístup k indexu svazků, konferenčních sborníků, Festschriften a podobných publikací
  • Indexování podle příslušných tematických oblastí pro snadné a efektivní vyhledávání
  • Úplný obsah tištěných svazků jednoročního Bibliography of Asian Studies až do roku 1971