6 Ultimate databází

Video

EBSCO poskytuje celou řadu výzkumných databází, které pokrývají široké spektrum témat a odpovídají potřebám studentů, výzkumných pracovníků a knihovníků. V současné době, kdy jsou znalosti nesmírně důležité, umožňuje kompilace 6 Ultimate databází od společnosti EBSCO výzkumným pracovníkům objevovat, zkoumat a udávat směr. Tyto cenné zdroje jsou pečlivě přizpůsobeny individuálním potřebám a fungují jako prostředek k dosažení výjimečných výsledků.

Přepis | Ke stažení

6 Ultimate databází

Ref Link: https://www.ebsco.com/cs-cz/resources/6-ultimate-databazi

Ve světě, kde informace znamenají moc, umožňuje 6 nejlepších databází od EBSCO výzkumníkům vyniknout, objevovat a inovovat.
Každý jedinečný produkt je přizpůsoben konkrétním potřebám a je zárukou kvality.
Academic Search Ultimate, nejlepší přítel akademiků.
Představte si svět, kde mají studenti přístup k nepřebernému množství akademických zdrojů, recenzovaných časopisů a podrobných zpráv na různá témata.
Academic Search Ultimate je akademickou svatyní, ať už jej budou používat studenti, výzkumní pracovníci nebo nadšenci pro vědomosti.
Business Source Ultimate, dokonalý společník pro svět podnikání.
Díky přístupu k předním oborovým časopisům, případovým studiím a zprávám o trhu se studenti snadno zorientují ve složitém světě obchodu a získají náskok při přípravě na vstup do podnikové sféry.
Business Source Ultimate je Váš důvěryhodný spojenec.
Humanities Source Ultimate pro milovníky umění, kultury a humanitních věd.
Badatelé se mohou ponořit do bohaté škály umění, literatury, jazyka a filozofie.
Humanities Source Ultimate nabízí rozsáhlou sbírku odborných článků, esejů a kulturních studií, které se zabývají světem umění a kultury.
Sociology Source Ultimate, průvodce všemi aspekty lidského chování a interakce.
Studenti se seznámí s různými aspekty lidské existence, včetně behaviorálních studií, ekonomického vývoje, rodinných vztahů a etnických studií.
Sociology Source Ultimate nabízí stovky časopisů a videí od nejlepších poskytovatelů, které obohacují výzkumné zkušenosti.
Applied Science & Technology Source Ultimate, partner v úspěšném výzkumu STEM.
Pomozte vědcům ve své knihovně najít nejnovější informace o trendech, pokrocích a inovacích v oboru STEM.
Applied Science & Technology Source Ultimate obsahuje stovky vědeckých plnotextových časopisů citovaných v klíčových předmětových indexech základních vědeckých, technologických a technických časopisů.
Education Source Ultimate, určený pro studenty, výzkumné pracovníky, odborníky a tvůrce politik v oblasti vzdělávání.
Databáze zahrnuje všechny úrovně vzdělávání a pokrývá celou škálu specializací od hodnocení vzdělávání a etiky až po vzdělávací technologie, gramotnost, metodologii výzkumu a další.
Nejen studenti pedagogiky budou mít z Education Source Ultimate užitek.
Ať už jde o podporu studentů a výzkumných pracovníků, kteří se zajímají o podnikání, umění a kulturu, naši neustále se měnící společnost, studium vzdělávání nebo pokrok v oblasti vědy a techniky,
EBSCO Ultimate databáze pomohou v úspěchu!
Další informace najdete na webu https://www.ebsco.com/cs-cz/produkty/odborne-databaze/ultimate-databases.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.