Databáze Ultimate

Každá z "Ultimate" edicí EBSCO databází nabízí více recenzovaných časopisů v aktivním plném textu pro úspěšné studium a výzkum, včetně celé řady časopisů indexovaných v předních citačních rejstřících.

Academic Search Ultimate

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

Applied Science & Technology Source Ultimate

Applied Science & Technology Source Ultimate poskytuje studentům STEM (science, technology, engineering and mathematics) a vědeckým pracovníkům zdroje, které potřebují k úspěšnému výzkumu. Databáze pokrývá širokou škálu vědeckých a technologických témat. Využijí ji i výzkumníci, kteří se věnují ekonomickým a sociálním dopadům nových technologií.

Business Source Ultimate

Business Source Ultimate slouží vašim studentům jako solidní podnikatelský plán - nabízí nebývalé množství recenzovaných plnotextových časopisů a dalších zdrojů, které poskytují historické informace a aktuální trendy v podnikání, jež podněcují diskusi o budoucím vývoji a změnách ve světě podnikání.

CINAHL Ultimate

CINAHL Ultimate je hlavním zdrojem informací pro výzkum v oblasti ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborech a poskytuje více plných textů nejčtenějších časopisů v indexu CINAHL než jakákoli jiná databáze. Zahrnuje více než 50 ošetřovatelských specializací a obsahuje rychlé lekce, přehledy péče založené na důkazech, moduly CEU a výzkumné nástroje.

 

Education Source Ultimate

Education Source Ultimate je největší a nejobsáhlejší plnotextová výzkumná databáze na světě určená pro studenty, výzkumné pracovníky, odborníky a zaměstnance státní správy v oblasti vzdělávání.

Humanities Source Ultimate

Humanities Source Ultimate nabízí více recenzovaných plnotextových časopisů než jakákoli jiná databáze svého druhu a je nezbytným zdrojem informací pro vědce a pedagogy, kteří se zajímají o všechny aspekty humanitních věd.

MEDLINE Ultimate

MEDLINE Ultimate nabízí lékařům a výzkumným pracovníkům přístup k bezkonkurenčnímu, na důkazech založenému, recenzovanému obsahu v plném textu z prestižních biomedicínských časopisů. Zároveň poskytuje více mezinárodních časopisů než jakákoli jiná MEDLINE databáze.

Sociology Source Ultimate

Sociology Source Ultimate nabízí více plnotextových recenzovaných časopisů než kterákoli jiná databáze s podobným zaměřením. Jedná se o nepostradatelný zdroj informací pro studenty sociologie.