Academic Resources from American Psychological Association

Rose Sokol-Chang, PhD, Journals Publisher při American Psychological Association, hovoří o úloze APA databází ve vztahu k výzkumníkům v oboru psychologie.