Lepší zdravotní péče

EBSCO je předním poskytovatelem evidence-based informací, které usnadňují zdravotníkům rozhodování. Naším posláním je poskytovat zdravotníkům informace založené na důkazech.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak EBSCO podporuje klinické rozhodování, navštivte anglický web.