Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
CINAHL Ultimate: $438,155.39
CINAHL Complete: $251,863.46
CINAHL Plus with Full Text: $185,901.55
CINAHL with Full Text: $155,402.82

Výše uvedené součty nezahrnují maloobchodní hodnotu jiného obsahu než jsou časopisy.

Největší sbírka přední literatury pro ošetřovatelství a zdravotnické obory.

CINAHL Ultimate je zásadním zdrojem informací pro výzkum v oblasti ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborech. Databáze nabízí více plných textů používaných časopisů v indexu CINAHL než jakákoli jiná databáze. Databáze pokrývá více než 50 specializací a obsahuje doporučení, jak postupovat při péči o pacienty, včetně vzdělávacích modulů a výzkumných nástrojů.

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 64
Kanada: 69
Střední a východní Evropa: 47
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 28
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 16
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 123
Itálie a italské Švýcarsko: 54
Japonsko: 29
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 68
Blízký východ a severní Afrika: 120
Nizozemsko a Flandry: 27
Severské země: 9
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 129
Španělsko: 19
Subsaharská Afrika: 21
Spojené království a Irsko: 325
USA: 486
Austrálie a Nový Zéland: 41
Kanada: 33
Střední a východní Evropa: 12
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 4
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 4
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 68
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 4
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 27
Blízký východ a severní Afrika: 39
Nizozemsko a Flandry: 6
Severské země: 6
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 15
Španělsko: 12
Subsaharská Afrika: 7
Spojené království a Irsko: 178
USA: 296
Austrálie a Nový Zéland: 28
Kanada: 21
Střední a východní Evropa: 2
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 3
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 26
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 3
Korea: 6
Latinská Amerika a Karibik: 5
Blízký východ a severní Afrika: 3
Nizozemsko a Flandry: 4
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 5
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 5
Spojené království a Irsko: 133
USA: 167
Austrálie a Nový Zéland: 19
Kanada: 18
Střední a východní Evropa: 1
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 3
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 15
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 2
Korea: 6
Latinská Amerika a Karibik: 4
Blízký východ a severní Afrika: 2
Nizozemsko a Flandry: 4
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 4
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 4
Spojené království a Irsko: 113
USA: 153

Rozšířená dostupnost open access časopisů

CINAHL Ultimate zahrnuje důkladné prověřování a indexování časopisů s otevřeným přístupem (OA), jehož výsledkem je rostoucí sbírka 1 398 aktivních globálních OA časopisů. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují pro DOAJ více odkazů než jakákoli jiná online platforma.

  Předmětová hesla

  Předmětová hesla CINAHL pomáhají uživateli vyhledávat relevantní informace. Jsou tvořena podle pravidel Medical Subject Headings (MeSH) používaných National Library of Medicine. Tato předmětová hesla pomáhají výzkumníkům najít nové koncepty.

   Nejvyšší kvalita předmětové indexace

   EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

   EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

   EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

   Předmětové pokrytí:

   • Ambulantní ošetřovatelská péče
   • Kardiovaskulární ošetřovatelství
   • Ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu
   • Zdravotničtí záchranáři
   • Geriatrická péče
   • Technici nukleární medicíny
   • Pracovní lékařství
   • Onkologické ošetřovatelství
   • Pediatrické ošetřovatelství
   • Pohybová terapie
   • Psychiatrické ošetřovatelství