Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
CINAHL Ultimate: $472,772.09
CINAHL Complete: $270,878.91
CINAHL Plus with Full Text: $205,348.65
CINAHL with Full Text: $170,770.82

Největší sbírka přední literatury pro ošetřovatelství a další zdravotnické obory

CINAHL Ultimate je nový komplexní zdroj pro výzkum v oblasti ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborů, který poskytuje plné texty pro vybrané nejčtenější časopisy z indexu CINAHL ve srovnání s jakoukoli jinou databází. Zahrnuje více než 50 ošetřovatelských specializací a obsahuje rychlé lekce, přehledy péče založené na důkazech, moduly CEU a výzkumné nástroje.

Nová instruktážní videa pro ošetřovatelství

CINAHL Ultimate nově obsahuje instruktážní videa, která pomáhají studentům ošetřovatelství a zdravotnickým pracovníkům seznámit se s konkrétními technikami a rozšířit jejich znalosti procedur a osvědčených postupů péče. Nová kolekce obsahuje 138 videí na témata jako péče o novorozence na novorozeneckém oddělení, péče o nevyléčitelně nemocné pacienty, předoperační a pooperační péče o ortopedické pacienty, kulturní povědomí a další.

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 68
Kanada: 68
Střední a východní Evropa: 50
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 29
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 18
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 137
Itálie a italské Švýcarsko: 54
Japonsko: 48
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 81
Blízký východ a severní Afrika: 131
Nizozemsko a Flandry: 31
Severské země: 12
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 162
Španělsko: 23
Subsaharská Afrika: 25
Spojené království a Irsko: 332
USA: 481
Austrálie a Nový Zéland: 43
Kanada: 32
Střední a východní Evropa: 12
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 5
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 4
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 68
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 4
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 27
Blízký východ a severní Afrika: 37
Nizozemsko a Flandry: 7
Severské země: 5
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 14
Španělsko: 12
Subsaharská Afrika: 7
Spojené království a Irsko: 177
USA: 286
Austrálie a Nový Zéland: 30
Kanada: 20
Střední a východní Evropa: 2
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 3
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 25
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 3
Korea: 6
Latinská Amerika a Karibik: 5
Blízký východ a severní Afrika: 3
Nizozemsko a Flandry: 4
Severské země: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 4
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 5
Spojené království a Irsko: 133
USA: 158
Austrálie a Nový Zéland: 21
Kanada: 17
Střední a východní Evropa: 1
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 3
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 15
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 2
Korea: 6
Latinská Amerika a Karibik: 4
Blízký východ a severní Afrika: 2
Nizozemsko a Flandry: 4
Severské země: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 4
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 4
Spojené království a Irsko: 113
USA: 144

Rozšířená dostupnost open access časopisů

CINAHL Ultimate zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 537 aktivních celosvětových OA časopisů. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují pro DOAJ více odkazů než jakákoli jiná online platforma.

  Předmětová hesla

  Předmětová hesla CINAHL pomáhají uživateli vyhledávat relevantní informace. Jsou tvořena podle pravidel Medical Subject Headings (MeSH) používaných National Library of Medicine. Tato předmětová hesla pomáhají výzkumníkům najít nové pojmy, včetně COVID-19, sociálního distancování a vapingu a také místní terminologii.

   Nejvyšší kvalita oborové indexace

   EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

   EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

   EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

   Předmětové pokrytí:

   • Ambulantní ošetřovatelská péče
   • Kardiovaskulární ošetřovatelství
   • Ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu
   • Zdravotničtí záchranáři
   • Gerontologické ošetřovatelství
   • Technici nukleární medicíny
   • Ergoterapie
   • Onkologické ošetřovatelství
   • Pediatrické ošetřovatelství
   • Pohybová terapie
   • Psychiatrické ošetřovatelství