EBSCO is Open for Research

Tamir Borensztajn, Vice President of SaaS Strategy, bespreekt EBSCO's inzet voor openheid.