EBSCO is Open for Research

Tamir Borensztajn, Vice President of SaaS Strategy, hovoří o závazku společnosti EBSCO směrem k otevřenosti.