Gedetailleerde records doorzoekbaar in het Duits en Engels

Deze bron combineert twee databanksegmenten:

PSYNDEX Literature omvat records van artikelen, boeken, hoofdstukken, proefschriften en interventieprogramma's uit Duitstalige landen. Deze bronnen zijn geïndexeerd volgens de kwalitatief hoogste standaarden binnen het vakgebied.

PSYNDEX Tests omvat gedetailleerde beschrijvingen en beoordelingen van psychologische en educatieve tests die in Duitstalige landen worden gebruikt.

Ongeveer 40% van de records in PSYNDEX is beschikbaar in het Engels en/of bevat samenvattingen in het Engels. De Duitstalige records hebben Engelse vertalingen van de titel en samenvatting. De records bevatten talrijke indexeringsvelden en gecontroleerde descriptoren en classificatiecategorieën van de APA. Hierdoor kunnen abonnees die tevens gebruikmaken van APA PsycINFO via EBSCOhost beide databanken combineren in hun zoekopdracht.

PSYNDEX is zowel in het Duits als in het Engels doorzoekbaar, en is daardoor een nuttige bron voor Engelstalige onderzoekers die extra content nodig hebben.

Brede informatie over het vakgebied

PSYNDEX bevat informatie over zowel psychologie en daaraan gerelateerde onderwerpen, als over gedragswetenschappen, neurowetenschappen, geneeskunde, onderwijs, sociologie, sport, taalkunde, bedrijfsmanagement en criminologie. De content wordt maandelijks bijgewerkt, en de databank wordt minimaal één keer per jaar volledig herladen.