Prohledávatelné soubory dat v němčině a angličtině

Tento zdroj zahrnuje dva databázové segmenty:

PSYNDEX Literature obsahuje záznamy článků, knih, kapitol, disertačních prací a intervenčních programů z německy mluvících zemí, které jsou indexovány podle nejvyšších standardů v oboru.

PSYNDEX Tests obsahuje podrobné popisy a přehledy psychologických a vzdělávacích testů používaných v německy mluvících zemích.

Přibližně 40 % záznamů dostupných v PSYNDEX je v angličtině nebo má anglické abstrakty a německojazyčné záznamy mají anglický překlad názvu a abstraktu. Záznamy obsahují četná indexační pole a řízené deskriptory a klasifikační kategorie licencované APA, což umožňuje kombinované vyhledávání s databází PsycINFO v uživatelském rozhraní EBSCOhost .

PSYNDEX lze prohledávat v němčině a angličtině, což z něj činí nepostradatelný vyhledávací nástroj pro anglicky mluvící výzkumníky, kteří potřebují další obsahové pokrytí.

Široké pokrytí témat

PSYNDEX zahrnuje psychologii a témata z oblasti behaviorálních věd, neurověd, medicíny, vzdělávání, sociologie, sportu, lingvistiky, obchodního managementu a kriminologie. Obsah je aktualizován měsíčně. Celá databáze je aktualizována alespoň jednou do roka.