CAB Abstracts with Full Text zapewnia użytkownikom dostęp do wysokiej jakości treści z dziedziny nauk stosowanych, jak np. ochrona środowiska. W tym artykule przedstawiamy największe wyróżniki bazy oraz wskazujemy, w jaki sposób może ona wspierać użytkowników Twojej biblioteki.

Czym jest baza CAB Abstracts with Full Text?

CAB Abstracts with Full Text została stworzona przez organizację non-profit CABI. Ta baza zapewnia użytkownikom dostęp do pełnotekstowej literatury naukowej z nauk stosowanych. CAB Abstracts with Full Text zawiera informacje z takich dziedzin, jak rolnictwo, ochrona środowiska, czy nauki o żywności. Zawiera ponad 1280 aktywnych czasopism. Eksperci CABI opracowali tę bazę danych, aby użytkownicy biblioteki mieli dostęp do wysokiej jakości informacji z zakresu nauk stosowanych.

"Podstawowym działaniem każdej strategii ochrony środowiska jest dzielenie się informacjami. Dzięki zrozumieniu, z jakimi zagrożeniami się mierzymy, profesjonaliści ds. ochrony środowiska mogą lepiej wykonywać swoją pracę każdego dnia."

Jak w pełni wykorzystywać możliwości CAB Abstracts with Full Text

Kompleksowość bazy CAB Abstracts with Full Text zauważamy już w momencie testowego wyszukiwania dla słów kluczowych z dziedziny nauk przyrodniczych, gdy otrzymujemy tysiące wyników. Użytkownicy mogą wprowadzać dodatkowe słowa kluczowe za pomocą opcji "wyszukiwanie zaawansowane", aby uzyskać wyniki z różnych dziedzin. Użytkownicy mogą zawężąć wyniki, stosują filtry, aby uzyskać dokładnie te informacje, których szukają. Dodatkowo, użytkownik może filtrować wyniki według daty, typu źródła, wydawcy czy kraju. Dzięki stosowaniu filtrów, otrzymujemy najbardziej aktualne i istotne wniki dla naszych badań.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska
Dzięki CAB Abstracts with Full Text użytkownicy mogą znaleźć treści dotyczące skutków katastrof naturalnych, wpływu COVID-19 na środowisko, publicznej percepcji ochrony środowiska i wiele więcje. Baza danych zawiera informacje z całego świata, które pomagają studentom i badaczom zrozumieć, w jaki sposób kondycja środowiska wpływa na nasze własne zdrowie.

Zanieczyszczenia i jakość wody

Obok ochrony środowiska, baza zawiera informacje dotyczące zanieczyszczeń: gleby, które wpływa na produkcję żywności; powietrza w gospodarstwach domowych czy wody pitnej. Zanieczyszczenia bezpośrednio oddziałują na zdrowie publiczne i środowisko, a CAB Abstracts with Full Text obejmuje literaturę zawierającą informację ze wszystkich tych zagadnień. Baza zapewnia użytkownikom dostęp do pełnotekstowych czasopism z takich tematów, jak narażenie na ekspozycję na metale ciężkie poprzez spożycie żywności, związek między zanieczyszczeniem powietrza a gruźlicą oraz alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę.

Miasta i kraje rozwijające się 

Ważne jest również spojrzenie na środowisko w ujęciu społecznym. Populacje wpływają na otaczający nas świat - zrozumienie wszystkich aspektów tego zjawiska może pomóc badaczom zrozumieć różne zależności i przyczynić się do poprawy stanu środowiska.