Kluczowe źródło pełnotekstowe dla nauk przyrodniczych stosowanych

CAB Abstracts with Full Text obejmuje kluczowe tematy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym

  • Rolnictwo
  • Środowisko naturalne
  • Nauka o żywności
  • Zdrowie człowieka
  • Mykologia
  • Odżywianie
  • Nauki o roślinach
  • Nauki weterynaryjne

Wartość detaliczna (w USD) aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access w CAB Abstracts with Full Text wynosi 529 578,20 USD.

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Europa Środkowa i Wschodnia
Daleki Wschód
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Afryka Subsaharyjska
Stany Zjednoczone i Kanada
Europa Zachodnia
Australia i Nowa Zelandia: 10
Europa Środkowa i Wschodnia: 196
Daleki Wschód: 202
Ameryka Łacińska i Karaiby: 121
Bliski Wschód i Afryka Północna: 139
Afryka Subsaharyjska: 25
Stany Zjednoczone i Kanada: 100
Europa Zachodnia: 486

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

CAB Abstracts with Full Text obejmuje 1 006 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

O CABI

CAB Abstracts jest wydawane przez CABI, międzynarodową organizację non-profit, która poprawia jakość życia ludzi poprzez dostarczanie informacji i stosowanie wiedzy naukowej do rozwiązywania problemów w rolnictwie i środowisku.