Każdego roku EBSCO stara się pomóc swoim klientom z bibliotek akademickich i akademickich bibliotek medycznych w planowaniu budżetów bibliotecznych poprzez prognozowanie wzrostu cen wydawców na nadchodzący rok. Do obliczenia tych prognoz wykorzystujemy najnowsze informacje otrzymane od wydawców, a także historyczne dane dotyczące cen. Obecnie spodziewamy się, że całkowity efektywny wzrost cen wydawców dla bibliotek akademickich i akademickich bibliotek medycznych w 2024 roku wyniesie od trzech do czterech procent dla poszczególnych tytułów i od dwóch do trzech procent dla pakietów e-czasopism.
 

Szacujemy, że całkowity efektywny wzrost cen dla bibliotek akademickich i akademickich bibliotek medycznych w 2024 roku wyniesie od trzech do czterech procent dla poszczególnych tytułów i od dwóch do trzech procent dla pakietów e-czasopism

Raport Serials Price Projection Report analizuje również dynamikę rynku, podkreślając wiele tematów i trendów, które mają wpływ na rynek informacji naukowej, w tym wpływ czynników ekonomicznych, takich jak waluta i stopy inflacji, na ceny wydawców, wyzwania budżetowe bibliotek, Open Access i ciągłą strategię nabywania przede wszystkim w formie cyfrowej.