W świecie ILS omówienia wymaga wiele zagadnień. Wśród nich jest ewolucja od Zintegrowanych Systemów Bibliotecznych do Platform Usług Bibliotecznych z dodatkowymi cechami i funkcjami. Ostatnie fuzje tradycyjnych dostawców ILS wywołały obawy, czy w przyszłości biblioteki nie będą miały mniej opcji do wyboru. Stworzenie FOLIO, platformy usług bibliotecznych o otwartym kodzie źródłowym, wspieranej przez dostawców, którzy zapewniają usługi i wsparcie, oferuje bibliotekom każdej wielkości możliwość wykorzystania platformy usług bibliotecznych o otwartym kodzie źródłowym - opcję dostępną wcześniej tylko dla dużych bibliotek z personelem technicznym. Pomijając dyskusje i preferencje, jedyną rzeczą, której brakuje na dzisiejszym rynku ILS, jest rozszerzalna analityka.

Rozszerzalna analityka to nie tylko zbiory danych, które można skalować do dużych potrzeb obliczeniowych, czy nawet platformy, które mogą rozszerzyć możliwości raportowania w bibliotece. Na potrzeby tego artykułu definiujemy rozszerzalną analitykę jako metodę, w której dane mogą być pozyskiwane i uporządkowane w jednej platformie, niezależnie od dostawcy. Podobnie jak ILS typu open-source, "otwarcie rozszerzalna" platforma analityki bibliotecznej może wprowadzić bibliotekę na wyższy poziom.

Jak wynika z poprzednich wpisów na blogu poświęconym analityce bibliotecznej, biblioteka akademicka znajduje się na rozdrożu, jeśli chodzi o jej rolę. Zbiory wciąż powiększają się cyfrowo; użytkownicy nadal uczą się i uzyskują dostęp do treści zdalnie, a potrzeba uzasadnienia budżetu lub dodatkowych treści dla nowych programów jest nadal aktualna. Ale na tej drodze pojawia się coś więcej. Biblioteki mają potencjał, by stać się scentralizowanym centrum danych o działalności akademickiej i wiedzy o całej instytucji. Zaangażowanie w działalność placówek bibliotecznych, korelacja ocen i wyników studentów z korzystaniem z bibliotek, a nawet efekty badań naukowych to nowe elementy historii danych, które mogą należeć do bibliotek. Oznacza to, że zdolność do tworzenia warstw danych, łączenia różnych punktów danych i tworzenia złożonych relacji danych jest kolejnym krokiem w ewolucji biblioteki.

Niezależnie od dostawcy systemu ILS, biblioteki powinny mieć możliwość wyboru, w jaki sposób mogą usprawnić analizę danych.

Dane z systemu ILS są tylko częścią składową historii danych w bibliotekach, ale jedną z najważniejszych. System ILS ma dziś lepsze możliwości zarządzania wszystkimi formatami zbiorów bibliotecznych oraz zmieniającymi się sposobami dostępu użytkowników do treści - zarówno elektronicznych, jak i drukowanych. Same interfejsy wykorzystują chmury obliczeniowe, zwiększają automatyzację i usprawniają przepływ pracy bibliotekarzy. Jednak, mimo że w rozwoju systemu ILS nastąpiły znaczne postępy, nadal brakuje możliwości dostępu do danych ILS i łączenia ich z innymi zestawami danych. Aby dane z ILS były jak najbardziej efektywne, muszą być nie tylko połączone z danymi z innych systemów bibliotecznych i kampusowych, ale także usprawnione i zautomatyzowane w dynamiczne pulpity umożliwiające dogłębną analizę.

Niezależnie od dostawcy systemu ILS, biblioteki powinny mieć możliwość wyboru, w jaki sposób mogą usprawnić analizę danych i jak mogą połączyć wszystkie dane biblioteczne w celu uzyskania lepszego wglądu i rozwiniętego podejścia do analityki bibliotecznej.

Panorama pozwala na wgląd w kluczowe dane systemu ILS, w tym dane demograficzne użytkowników, dane bibliograficzne, zasoby, obieg i akwizycje. Łącząc Panoramę z FOLIO, platformą usług bibliotecznych typu open-source, można uzyskać nawet najbardziej wydajny system ILS.

Dowiedz się więcej

Poznaj Panoramę