Najnowszy artykuł w Library Journal, "Periodicals Price Survey 2022: Are We There Yet?", autorstwa Barbary Albee, Stephena Boscha i Siona Romaine'a, analizuje, jak po dwóch latach od wybuchu pandemii tylko niezmienność budżetów i wzrost cen wydają się być przewidywalne. Barbara Albee, MLS, Ph.D. , jest Senior Account Services Manager w EBSCO Information Services i od pięciu lat jest współautorką artykułów z serii Periodicals Price Survey.

Dowiedz się, jak ewoluuje ekosystem czasopism, w miarę jak utrwalone przez lata schematy pracy bibliotek i wzorce wydawnicze ulegają zmianom w wyniku coraz szybszego przechodzenia na otwarty dostęp do zasobów i zwiększonego zapotrzebowania na zasoby wspierające różnorodność, równość i integrację. W artykule przedstawiono również prognozę dla rynku wydawnictw ciągłych na rok 2023, stan szkolnictwa wyższego oraz wartość czasopism.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj cały artykuł w Library Journal.