Motoryzacja

Naukowe bazy danych

Engineering Source   ·  Pełny tekst

Engineering Source jest główną bazą danych dla specjalistów i naukowców ze wszystkich dziedzin inżynierii, w tym biomedycznych, cywilnych, elektrycznych, mechanicznych, środowiskowych i oprogramowania. W jego skład wchodzą setki pełnotekstowych czasopism inżynieryjnych, magazynów i publikacji branżowych, a także książki, referaty konferencyjne i inne.   

STM Source   ·  Pełny tekst

STM Source to najbardziej kompletna, pełnotekstowa baza danych zaprojektowana specjalnie dla zespołów badawczo-rozwojowych, zarządzania produktami i inżynierów. Obejmuje ona tysiące czasopism, magazynów, raportów i innych źródeł napędzających innowacje w wielu branżach, w tym w rolnictwie, energetyce, biotechnologii, przemyśle wytwórczym i inżynierii.