Rozwiązanie informacyjne w zakresie badań i rozwoju

STM Source zapewnia dostęp do ważnych informacji, które są niezbędne do stymulowania innowacji. Tytuły obejmują wiodące w branży czasopisma naukowe, magazyny, raporty, książki i monografie, publikacje branżowe i inne cenne źródła. Zasoby pełnotekstowe w modelu od okładki do okładki, zawierają obrazy, tabele, wykresy i inne treści graficzne.

Zakres tematyczny:

 • Nauki rolnicze
 • Statki powietrzne i lotnictwo
 • Astronomia i astrofizyka
 • Nauki biologiczne
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Informatyka
 • Obrona i wojsko
 • Elektronika
 • Energia
 • Inżynieria
 • Badania środowiskowe
 • Nauka o żywności
 • Leśnictwo
 • Geologia
 • Technologia informacyjna
 • Nauki o morzu
 • Matematyka
 • Nauki medyczne
 • Nauki farmaceutyczne
 • Fizyka
 • Nauki weterynaryjne