Istotne informacje dla inżynierów

Engineering Source zapewnia niezrównaną indeksację i pełne pokrycie tekstowe dla czasopism inżynieryjnych, magazynów i publikacji branżowych. Uwzględniono również monografie, książki, referaty konferencyjne i opracowania techniczne.

Zasób ten jest idealny dla specjalistów na wszystkich poziomach inżynierii, w tym badań, planowania, rozwoju produktów, zarządzania i łańcucha dostaw.

Dyscypliny inżynieryjne obejmują:

  • Lotnictwo
  • Biomedycynę
  • Zagadnienia cywilne
  • Nauki elektryczne
  • Środowisko
  • Mechanikę
  • Oprogramowanie
  • Zagadnienia strukturalne