Veterinary Source™ już udostępnione przez EBSCO Information Services

~ Niezbędne źródło pełnotekstowe dla kierunków z zakresu nauk weterynaryjnych ~

Warszawa - 3 lutego 2022 r. - EBSCO Information Services (EBSCO) udostępniło nowe pełnotekstowe źródło informacji, które zostało opracowane z myślą o lekarzach weterynarii, technikach weterynaryjnych, asystentach i studentach nauk weterynaryjnych. Veterinary Source obejmuje wszystkie aspekty opieki zdrowotnej nad zwierzętami, w tym dostęp do badań z całego świata dotyczących zapobiegania, kontroli, diagnozowania i leczenia chorób oraz urazów u zwierząt.

Dzięki ponad 250 pełnotekstowym czasopismom naukowym i magazynom poświęconym ochronie zdrowia zwierząt, Veterinary Source jest niezbędnym narzędziem do studiowania nauk weterynaryjnych. Tematy poruszane w nowym źródle obejmują anatomię i fizjologię, patologię i parazytologię zwierząt, reprodukcję i hodowlę zwierząt, diagnostykę, żywienie, opiekę nad małymi i dużymi zwierzętami oraz weterynaryjną opiekę medyczną i praktyki lekarskie.

Sara Earley, starszy wiceprezes ds. baz danych naukowych w EBSCO Information Services, powiedziała, że EBSCO stara się pomagać bibliotekom w zaspokajaniu specyficznych potrzeb badawczych swoich użytkowników. "Treści zawarte w Veterinary Source pochodzą z wielu różnych źródeł i mają zasięg międzynarodowy. Zasób ten zapewni bibliotekom możliwość wspierania wszystkich aspektów nauk weterynaryjnych dla ich badaczy."  

Veterinary Source jest cennym dodatkiem do rosnącej kolekcji zasobów EBSCO z zakresu biologii i nauk przyrodniczych. Aby dowiedzieć się więcej o Veterinary Source, odwiedź stronę: https://www.ebsco.com/pl-pl/produkty/badawcze-bazy-danych/veterinary-source.

 

O EBSCO Information Services
EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji opieki zdrowotnej i medycznej, korporacji oraz agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, aż po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

 

###

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
 

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel.: (+48) 22 745 11 05
kontakt@ebsco.com

Share this: