Biologia i nauki przyrodnicze

Naukowe bazy danych

Academic Search Ultimate   ·  Pełny tekst

Opracowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom badań naukowych, baza Academic Search Ultimate oferuje studentom wyjątkową kolekcję recenzowanych, pełnotekstowych czasopism, w tym wiele czasopism indeksowanych w wiodących indeksach cytowań.

Biological & Agricultural Index Plus   ·  Pełny tekst

Biological & Agricultural Index Plus jest bazą pełnotekstowych artykułów, indeksów i streszczeń z kluczowych czasopism biologicznych i rolniczych. Jest cennym narzędziem dla osób studiujących na kierunkach rolniczych, weterynaryjnych i przyrodniczych.

BIOSIS Previews

Opracowany przez Web of Science Group, BIOSIS Previews® jest obszernym indeksem dla nauk przyrodniczych i badań biomedycznych z czasopism, spotkań, książek i patentów. Baza danych obejmuje badania przedkliniczne i doświadczalne, metody i procedury, badania dot. zwierząt i inne. Obejmuje indeksację BIOSIS i rozszerzone pojęcia chorób MeSH.

CAB Abstracts

CAB Abstracts to wiodące źródło informacji dotyczących nauk przyrodniczych, zawierające abstrakty.

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide (FFAB) łączy bibliograficzne bazy danych z całego świata specjalizujące się w ichtiologii, rybołówstwie, akwakulturze oraz biologii wodnej i morskiej.

MEDLINE Ultimate   ·  Pełny tekst

MEDLINE Ultimate oferuje specjalistom medycznym i badaczom dostęp do niezrównanej, opartej na dowodach naukowych i recenzowanej zawartości pełnotekstowej z większej liczby najlepszych czasopism biomedycznych. Oferuje również więcej międzynarodowych czasopism niż jakakolwiek inna baza MEDLINE.

Waters & Oceans Worldwide

Waters & Oceans Worldwide oferuje indeksowanie i abstrakty obejmujące wszystkie aspekty badań dotyczących wody. Produkowany przez NISC South Africa, łączy w sobie kilka bibliograficznych baz danych z całego świata.

Wildlife & Ecology Studies Worldwide

Wildlife & Ecology Studies Worldwide to największy na świecie indeks literatury dotyczącej dzikich ssaków, ptaków, gadów i płazów. Obejmuje wiele tematów związanych z dziką przyrodą, w tym poszczególne gatunki, typy siedlisk, zachowania dzikich zwierząt, ekoturystykę i zoologię.   

Zoological Record

Zoological Record, opracowany przez Web of Science Group, jest najstarszą na świecie bazą danych dotyczącą biologii zwierząt. Uznawany jest za wiodący na świecie punkt odniesienia taksonomicznego, a z zasięgiem sięgającym 1864 r. od dawna działa jako nieoficjalny światowy rejestr nazw zwierząt. Szeroki zakres zastosowania obejmuje różnorodność biologiczną i środowisko naturalne, taksonomię i nauki weterynaryjne.

Historyczne archiwa cyfrowe