Biotechnology Source™

Więcej informacji na temat bazy BiotechnologySource: ebscohost.com/corporate-research/biotechnology-source.

Biotechnology Source od EBSCO, łączy badaczy z tysiącami pełnotekstowych czasopism dotyczących badań farmaceutycznych i biotechnologicznych.