Biotechnology Source™

Další informace o Biotechnology Source najdete na adrese: ebscohost.com/corporate-research/biotechnology-source.

Biotechnology Source od EBSCO spojuje výzkumné pracovníky s tisíci plnotextových časopisů pro farmaceutický a biotechnologický výzkum.