Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983

Zawierając miliony cytatów, Applied Science & Technology Index Retrospective jest archiwalnym indeksem obejmującym ważne historyczne badania naukowe i odkrycia w latach 1913-1983. Indeksy i cytaty zawierają recenzje książek oraz pełne akta Industrial Arts Index (1913-1957). 

Prośba o wycenę
header icon

W skrócie

Archive

Lista tytułów:
Zakres: Excel | HTML

Zawartość

 • Ponad 1 400 indeksowanych czasopism
 • Cytaty dla ponad 3 milionów artykułów
 • Kompletne akta Industrial Arts Index (1913 - 1957)

Tematy

 • Akustyka
 • Aeronautyka
 • Matematyka stosowana
 • Nauka o atmosferze
 • Inżynieria samochodowa
 • Inżynieria chemiczna
 • Technologie komunikacyjne i informacyjne
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Materiały inżynieryjne i biomedyczne
 • Zasoby energetyczne i badania naukowe
 • Geologia
 • Inżynieria przemysłowa
 • Matematyka
 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria jądrowa
 • Ropa naftowa i gaz ziemny
 • Fizyka
 • Nauka o kosmosie
 • Przemysł włókienniczy i tekstylny
 • Transport

Archiwalne hasła tematyczne

Applied Science & Technology Index Retrospective zawiera zarówno historyczne, jak i zaktualizowane hasła tematyczne, zapewniając, że naukowcy używający starych lub nowych terminów uzyskają wszystkie informacje na dany temat. Oryginalne hasła tematyczne dają wgląd w sposób, w jaki kwestie te były ujęte kiedyś.

Może zainteresuje Cię także: