Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983

Applied Science & Technology Index Retrospective s miliony citací je archivem pokrývajícím důležité historické vědecké studie a objevy v letech 1913 až 1983. Indexace a citace zahrnují recenze knih a kompletní souboryIndustrial Arts Index (1913-1957). 

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Archive

Předmětové pokrytí : Technologie a inženýring
Ideální pro: Akademické knihovnySpolečnosti

Seznam titulů:
Pokrytí: Excel | HTML

Databáze obsahuje:

 • Více než 1 400 indexovaných periodik
 • Více než 3 miliony záznamů
 • Kompletní soubory Industrial Arts Index (1913-1957)

Předmětové pokrytí:

 • Akustika
 • Letectví
 • Aplikovaná matematika
 • Věda o atmosféře
 • Automobilové inženýrství
 • Chemické inženýrství
 • Komunikační a informační technologie
 • Elektrotechnika a elektronika
 • Technické a biomedicínské materiály
 • Zdroje energie
 • Chemie
 • Průmyslové inženýrství
 • Matematika
 • Strojírenství
 • Jaderné inženýrství
 • Ropa a plyn
 • Fyzika
 • Věda o vesmíru
 • Textilní průmysl a tkaniny
 • Doprava a logistika

Historické tematické okruhy

Applied Science & Technology Index Retrospective obsahuje starší i nové titulky, které zajišťují, že vědci používající starší i nové vyhledávací termíny získají vždy veškeré související informace. Původní deskriptory/předmětová hesla poskytují širší kontext.

Mohlo by vás také zajímat: