Pierwsi naukowcy abstraktorzy i redaktorzy tej bazy danych wybierali najistotniejsze międzynarodowe pozycje z dziedziny nauk przyrodniczych i często pisali obszerne abstrakty i wzbogacone tytuły z dodanymi terminami indeksowymi jako pomoc w wyszukiwaniu. Indeksowane typy treści obejmują książki, raporty z konferencji, czasopisma i patenty.