Původní vědci, kteří vytvářeli abstrakty a redaktoři této databáze, vybírali nejvýznamnější mezinárodní položky z oblasti věd o živé přírodě a často psali rozsáhlé abstrakty a rozšířené tituly s přidanými indexačními termíny jako pomůckami pro vyhledávání. Mezi indexované typy obsahu patří knihy, zprávy z konferencí, časopisy a patenty.