Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Criminal Justice Abstracts obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism z otwartym dostępem (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 103 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Criminal Justice Abstracts zawiera 234 czasopisma z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznymi.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Obszary tematyczne:

  • Kryminologia
  • Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
  • Dochodzenia karne
  • Prawo i procedura karna
  • System penitencjarny
  • Nauki kryminalistyczne i dochodzenie
  • Historia przestępczości
  • Policja
  • Probacja i zwolnienie warunkowe
  • Nadużywanie substancji i uzależnienie od nich