Rozšířená dostupnost open access časopisů

Criminal Justice Abstracts zahrnuje pečlivě vybrané open access (OA) časopisy. Aktuálně jich je víc než 103 a jejich počet stále roste.Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Aktivní odkazy citačních referencí

Criminal Justice Abstracts obsahuje 234 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita předmětové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Předmětové pokrytí:

  • Kriminologie
  • Trestní spravedlnost
  • Kriminální vyšetřování
  • Trestní právo a řád
  • Nápravná výchova a vězení
  • Forenzní vědy
  • Historie kriminality
  • Policie
  • Probační a podmínečné propuštění
  • Zneužívání návykových látek a závislost