Wartościowa baza pełnotekstowych czasopism ekonomicznych

EconLit with Full Text jest pełnotekstowym odpowiednikiem EconLit, wiarygodnego indeksu literatury ekonomicznej American Economic Association.

Oprócz 1,9 miliona rekordów dostępnych w EconLit, ta baza danych zawiera pełne teksty kluczowych czasopism ekonomicznych.Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu Open Access wynosi 266 785,63 USD.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

EconLit with Full Text zawiera 444 aktywne czasopisma pełnotekstowe niedostępne w żadnej wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

EconLit with Full Text zawiera 332 czasopisma z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznymi.

Tematy

 • Ekonomika rolna
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Rynki kapitałowe
 • Studia krajowe
 • Ekonometria
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Systemy gospodarcze
 • Ekonomika środowiska
 • Ekonomia finansowa
 • Ekonomia ogólna
 • Przepisy rządowe
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Organizacja przemysłowa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia pracy i demograficzna
 • Prawo i ekonomia
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Teoria pieniężna
 • Ekonomia publiczna
 • Ekonomika obszarów wiejskich
 • Ekonomika miejska