Inżynieria

Naukowe bazy danych

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  Pełny tekst

Applied Science & Technology Source Ultimate zapewnia studentom nauk ścisłych i naukowcom zasoby, których potrzebują, aby odnieść sukces. Obejmuje szeroki zakres tematów z dziedziny nauki i technologii, a także biznesowe i społeczne implikacje nowych technologii.

Business Source Corporate Plus   ·  Pełny tekst

Business Source Corporate Plus to konfigurowalne rozwiązanie do badań biznesowych dla szerokiego zakresu rynków i zastosowań. Oferuje on najbardziej szczegółowe, pełnotekstowe informacje biznesowe dla współczesnych firm, w tym magazyny biznesowe, czasopisma i publikacje branżowe od najlepszych wydawców, a także informacje o firmach i najważniejsze wiadomości

GeoRef

Tworzony przez American Geosciences Institute, GeoRef jest wszechstronną bazą danych geologicznych zawierającą rekordy bibliograficzne dla literatury geologicznej z całego świata.

Inspec

Stworzona przez Instytut Inżynierii i Technologii (IET) wiodąca baza danych bibliograficznych zawiera streszczenia i indeksy do światowych opracowań naukowych i technicznych z dziedziny fizyki, elektrotechniki, elektroniki, komunikacji, inżynierii kontrolnej, informatyki, produkcji i inżynierii mechanicznej.